ทดสอบสินค้า หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ร้าน Music Collection
เว็บไซด์ http://www.Music.co.th
โทร. 02-477-8601, 02-876-4634

G&L Bass L-2000 (Tribute Series)
3-Tone Sunburst over Swamp Ash

PICKUPS : 2 Fullerton-made G&L Magnetic Field Design humbucking pickups
BODY WOOD  : Basswood or Swamp Ash
NECK WOOD  : Hard Rock Maple with Rosewood or Maple fingerboard
NECK RADIUS  : 12" (304.8mm)
NECK WIDTH AT  NUT : 1 3/4" (44.5mm)
TUNING KEYS  : Open-back traditional tuners
BRIDGE  : G&L Saddle Lock bridge with nickel plated die-cast saddles.
CONTROLS  : G&L Tri-Tone active/passive electronics,
3-way mini-toggle pickup selector, series/parallel mini-toggle,
preamp control mini-toggle (off/on/on with high frequency EQ boost)