ขอขอบคุณร้าน Inter Music สนับสนุน Spector Bass, WarWick Amp ในช่วง Bass Trick มา ณ โอกาสนี้