Pickup Bass แต่ละประเภท

สำหรับกีตาร์เบสไฟฟ้า นั้น สิ่งสำคัญประการหลักเลย คือ ภาคไฟฟ้า หรือ Electronics
เรียกกันเข้าใจง่ายๆ ว่า “Pickup” เกิดจากการนำขดลวดพันรอบแกนแม่เหล็ก(coli) เป็นตัวแปลงสัญญาณ
การสั่นของสาย(เบส)ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ออกไปทางสาย Jack แล้วไปที่ตู้แอมป์

ประเภท pickup ของ bass นั้น จะมีความแตกต่าง และมีจุดเด่น จุดด้อย ที่ต่างกันออกไป

Pick Up ในปัจจุบัน จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ

1

1. Single Coil หรือ pickup แบบแท่งเดียว
ลักษณะเป็นแท่ง 4 เหลี่ยมผืนผ้าทรง/ขนาดยาวๆ ตัว pickup เป็นแท่งแม่เหล็กเพียงหนึ่งแท่ง นำมามาพันด้วยขดลวด
จุดเด่นคือ โทนเสียงจะเน้นไปทางใส กังวาน ปนแหลมและโน๊ตจะพุ่งๆ (Clear Tone) คมชัดเป็นเม็ดใสๆ
แต่ก็มีข้อด้อยคือ หากเร่งสัญญาณมากเกินไป อาจจะเกิดปัญหาเสียงรบกวนหรือ Noise (จี่)
ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ใน Bass สไตล์ Jazz Bass, Pop , Rock ทั้งหลาย ว่าไปแล้วคือ จะเล่นสไตล์เพลงได้กว้างกว่าแบบแรก(single coil)

2

2. Split Coil จะเป็น Pickup แบบ Dual-Coil หรือ Coil คู่
(ราคาสูงกว่า Single coil) เป็น pickup ในแบบ Humbucker เป็นรูปทรง 4 เหลี่ยมสองอันมาวางต่อกัน
ทำมุมเฉียงๆ สองตัวมาวางซ้อนกันโดยให้ขั้วแม่เหล็กไหลสวนทางกัน
ซึ่งพวกนี้ป้องกันเสียงรบกวนหรือ Noise (จี่) ได้ดีมาก แต่สิ่งที่ด้อยลงไปคือ เสียงที่ชัดใส พุ่งๆ จะลดลงไป
แต่จะได้เสียงหนาๆ และอุ่นๆ มากขึ้นกว่า single coil, ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ใน Bass สไตล์ Jazz Bass ทั้งหลาย

3

3. Humbucker หรือเรียกอีกชื่อว่า Soapbar Pickup
ภาคไฟฟ้าแบบนี้ เกิดจากการนำ pickup แบบ single coil มาวางคู่ขนานกัน เพื่อลดเสียงจี่ (Noise)
แม้จะมีข้อเด่นในเรื่องการลดเสียงจี่ลงไปจนแทบไม่มีให้ได้ยิน แต่สิ่งที่ด้อยคือ ย่านเสียง High ที่จะลดลง
ทำให้เสียงไม่ใส กังวาน หรือพุ่ง คือ โทนเสียงจะ drop ลงไปพอสมควร
แต่เนื่องจากมันเป็นการ รวมตัวกันของ coil ที่มากขึ้น จึงได้ out-put ที่แรง
ดังนั้น โทนเสียงก็จะมีความหนา/อุ่น มีพลัง ฉะนั้น คนที่ชอบเล่นสไตล์ Rock มักจะชอบ และ เหมาะมาก
เราจึงเห็น pickup สไตล์นี้ อยู่ใน bass สายพันธ์ Rock ทั้งหลาย

สำหรับการเลือกซื้อนั้น อยู่ที่ความไสตล์เพลงที่จะเล่น และความชอบในสไตล์ของเสียง

ท่านสามารถอัพเดทกับเราได้ทางแฟนเพจhttps://www.facebook.com/bassthai