ทดสอบสินค้า หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ร้าน Inter Music (Thailand)
เว็บไซด์ http://www.intermusicthailand.com
โทร : 083-899-0119

Warwick Pro Series Robert Trujillo

Bolt-On
Available only as right handed version
Warwick Machine heads
Just a Nut III
34″ (long scale)
24 Jumbo Bronze frets
Tigerstripe Ebony fingerboard
RT Inlay in mother of Pearl inlays
20” fingerboard radius
Maple neck with Ekanga Veneer Stripes
Special Robert Trujillo asymetrical neckshape
Alder body
Finish Available In: Black Satin
Active EMG J/J Pickups
Active MEC 2-band electronics
Volume P/P bypass, Balance, Bass, Treble
Warwick 2-pieces bridge
Warwick security locks
Chrome hardware colour
Weight: 4,3 kg (5 string)
Warwick Red Label 5-string: 045” – 135” (40301 M 5B)
Includes: Rock Bag

ทดสอบสินค้า หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ร้าน Inter Music (Thailand)
เว็บไซด์ http://www.intermusicthailand.com
โทร : 083-899-0119